Poziv Šibensko-kninske županije

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Suglasno članku 11. Odluke o nagradama i priznanjima Šibensko-kninske županije («Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije», broj 6/00, 12/00 i 12/09), Odbor za nagrade i priznanja Županijske skupštine Šibensko-kninske županije

 

P O Z I V A

 

trgovačka društva, ustanove, političke stranke,

druge organizacije ili udruge te građane da mogu

podnijeti inicijativu za dodjelu nagrada i priznanja

Šibensko-kninske županije u 2014. godini

 

 

1. Pozivamo trgovačka društva, ustanove, političke stranke, druge organizacije ili udruge te građane da mogu podnijeti inicijativu za dodjelu nagrada i priznanja Šibensko-kninske županije u 2014. godini.

 

2.   Nagrade i priznanja Šibensko-kninske županije dodjeljuju se u obliku:

a) Nagrade Šibensko-kninske županije,

b) Grba Šibensko-kninske županije,

c)  Plakete Šibensko-kninske županije i

d)  Priznanja proglašenjem počasnog građanina

Šibensko-kninske županije.

 

3. Inicijativa za dodjelu nagrade ili priznanja mora biti obrazložena i potkrijepljena potrebitim dokazima o činjenicama koje se u svrhu toga navode.

 

4. Inicijativa, sukladno ovom pozivu, može se dostaviti najkasnije do 6. travnja 2014. godine, na adresu: Šibensko-kninska županija, Županijska skupština, Odbor za nagrade i priznanja, 22000 Šibenik, Trg Pavla Šubića I., broj 2., s naznakom «ZA NAGRADU ŽUPANIJE», ili izravno u pisarnicu Županije.

 

5. Ostale informacije možete dobiti u službi Tajništva, soba broj 17., tel. broj 022/460-719, 460-720 i 460-721.

 

 

KLASA: 061-01/14-01/1

URBROJ: 2182/1-01-14-1

Šibenik,28. veljače 2014.

 

 

 

ODBOR ZA NAGRADE I PRIZNANJA

 

 

 

   PREDSJEDNIK

 

    Nediljko Dujić, v.r.


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.