Obavijest o priznanjima Grada Šibenika

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

G R A D   Š I B E N I K

                   Gradsko vijeće

 

KLASA: 061-01/15-01/01

URBROJ: 2182/01-02/1-15-1

Šibenik,  23. lipnja 2015.

 

O B A V I J E S T

U smislu članka 11. Odluke o priznanjima Grada Šibenika (”Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 7/02, 5/06 i „Službeni glasnik Grada Šibenika“, broj 9/11- pročišćeni tekst), obavještavaju se trgovačka društva i ustanove, političke stranke, udruge građana i druge organizacije, te građani, da mogu podnijeti prijedloge za dodjelu priznanja Grada Šibenika u 2015. godini.

Prijedlozi se podnose u pisanom obliku, uz odgovarajuće obrazloženje, a upućuju se Odboru za dodjelu nagrada i drugih priznanja Gradskog vijeća Grada Šibenika, do 31. kolovoza 2015. godine.

Vrste priznanja, te uvjeti i kriteriji za dodjelu pojedinih priznanja, propisani su spomenutom Odlukom o priznanjima Grada Šibenika, čiju presliku zainteresirani mogu dobiti na prijemnom pultu Gradske uprave Grada Šibenika – Šibenik, Trg palih branitelja Domovinskog rata broj 1.

 

 

GRADSKO VIJEĆE GRADA ŠIBENIKA

 

 

PREDSJEDNIK

dr.sc. Ivica Poljičak,v.r.

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.