Javni poziv Šibensko-kninske županije

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

REPUBLIKA HRVATSKA

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

UPRAVNI ODJEL ZA PROSTORNO UREĐENJE I GRADNJU

Šibenik , Trg Pavla Šubića I , br. 2.

( 022/342-785

Klasa:UpI-350-05/13-01/58/A.M.S.

Ur. broj:2182/1-16-14/12

Šibenik, 13. svibnja 2013.g.

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije temeljem članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( “ Narodne novine “ , broj : 76/07, 38/09 , 55/11 , 90/11 i 50/12 ) u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu HEP-e Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik upućuje:

                                                                                                      JAVNI POZIV

U ovom Upravnom odjelu , vodi se upravni postupak izdavanja lokacijske dozvole za zahvat u prostoru : izgradnja kabelskog voda 10 ( 20 ) kV DV Crljenik – Pirovac do TS Varoš 2 – Pirovac na čest. zem. 1590/1 , 684/23 i 684/9 k.o. Pirovac u Pirovcu . Za potrebe navedenog postupka pozivamo sve vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na gore nabrojanim česticama , vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje naposredno graniče s predmetnim česticama i jedinicu lokalne uprave – općinu Pirovac da pristupe u ovaj Upravni odjel , na adresi Kralja Zvonimira 16. radi saslušanja u sobu br. 8. ( službena osoba Anica Meić – Sidić ) na dan 21. svibnja 2014.g. ili 23. svibnja 2014.g. u 9 h radi očitovanja nakon uvida u idejni projekt broj elaborata : 3540/1 , izrađen od strane HEP- ODS d.o.o. Elektra Šibenik Služba za izgradnju – Odjel za projektiranje – odnosno ovlaštenog inženjera građevinarstva Lovorke Muić . Potrebno je dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu ( izvod iz zemljišne knjige ili posjedovni list ) . Ovom pozivu se pozvane stranke ne moraju odazvati osobno , već mogu i putem svojeg opunomoćenika . Ukoliko se pozvani ne odazovu ovom pozivu , smatrat će se da su isti upoznati s predmetnim zahvatom u prostoru , a predmet će se dalje nastaviti rješavati prema stanju u spisu . Ovaj javni poziv će biti objavljen u dnevnom tisku , na oglasnoj ploči , te izložen na koridoru predmetne trase .

 

VIŠI SAVJETNIK

Anica Meić – Sidić , dipl.ing.građ


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.