Javni poziv rogozničkog UO za prostorno uređenje i gradnju

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Upravni odjel za prostorno uređenje

i gradnju

Ispostava Rogoznica

 

Klasa: UP/I-350-05/12-01/51

Ur. broj: 2182/1-16/3-14-7

Rogoznica, 08.07.2014.g.

 

 

Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, Ispostava Rogoznica, temeljem članka 173. Zakona o gradnji (“Narodnenovine“ broj 153/13) i članka 110. i 111. stavak 2. Zakonaoprostornomuređenjuigradnji  („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12 i 55/12), u postupku izdavanja lokacijske dozvole po zahtjevu OPĆINE ROGOZNICA, za zahvat u prostoru: nerazvrstana prometnica na čest. zem. *1618, *1702, 1703, 2877, 2890/2, 2891/2, 2892, 2930, 2931, 2933, 2934/4, 2934/5, 2940, 2942, 2943, 2944, 2945 K.O. Rogoznica

                                           POZIVA

 

vlasnike i nositelje drugih stvarnih prava na nekretninama koje graniče s predmetnim česticama, da se očituju kao stranke u predmetnom postupku izdavanja lokacijske dozvole.

Svi pozvani mogu izvršiti uvid u idejni projekt T.D. 74/12 izrađen od „GRAĐEVINSKI PROJEKT“ d.o.o., Šibenik, iz ožujka 2012.g., koji je podloga za izdavanje lokacijske dozvole, te dati svoju izjavu u prostorijama ovog Upravnog odjela u Rogoznici, Obala Hrvatske mornarice b.b., dana 21. srpnja 2014.g. u vremenu od 8,00-11,30 sati.

Stranke se mogu odazvati osobno ili preko svog opunomoćenika. Potrebno je dostaviti na uvid osobnu iskaznicu i dokaz o pravnom interesu (izvadak iz zemljišne knjige ili posjedovni list).

Ukoliko se stranka ne odazove pozivu, a izostanak ne opravda, postupak će se nastaviti u skladu s pravilima postupka i materijalnom propisu.

Ovaj javni poziv će biti objavljen u tisku, na oglasnoj ploči ovog Upravnog odjela, te izložen na predmetnoj čestici.

 

 

 

 


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.