Više

  Javni poziv Općine Tribunj

   

  Klasa: UP/I-350-05/15-01/15

  Ur broj: 2182/1-16-15-2

  Šibenik, 17.03.2015.

  Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, na temelju odredbe članka 142.st.1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13), u postupku izdavanja lokacijske dozvole, po zahtjevu Općine Tribunj, Badnje b.b., za zahvat u prostoru : izgradnja nerazvrstane prometnice u Tribunju, objavljuje :

  JAVNI POZIV

  vlasnicima i nositeljima drugih stvarnih prava na uvid u spis zahtjeva i u idejni projekt T.D. br. 45/15 od 03.2015.godine, kojeg je izradio „Građevinski projekt“ d.o.o. iz Šibenika, radi upoznavanja s predmetnim zahvatom i izjašnjavanja tj. očitovanja na isti.

  Predmetna nerazvrstana prometnica planira se na kat.čest.br. 347, 348/1, 348/2, 349/1, 349/2, 350, 354/1, 354/2, 354/3, 355/1, 355/2, 987/9, 3239/9, 3239/10 i 3246/1 K.o.Tribunj.

  Stranka u postupku izdavanja lokacijske dozvole je vlasnik nekretnine za koju se izdaje lokacijska dozvola i nositelj drugih stvarnih prava na toj nekretnini, vlasnik i nositelj drugih stvarnih prava na nekretnini koja neposredno graniči s nekretninom za koju se izdaje lokacijska dozvola.

  Uvidu u idejni projekt mogu pristupiti samo osobe koje dokažu svojstvo stranke u postupku (osobna iskaznica, vlasnički list, punomoć i drugo).

  Pozvane stranke mogu izvršiti uvid u idejni projekt, te dati svoju izjavu u prostorijama ovog Odjela u Šibeniku, Kralja Zvonimira 16/III, soba br.2., dana 14.04.2015. godine u 8,00 h. Pozivu se nitko ne mora odazvati osobno već to može i putem svojeg opunomoćenika, a lokacijska dozvola može se izdati i ako se stranke ne odazovu pozivu.

  VIŠI   SAVJETNIK

   

  Živko Polić , dipl. ing. građ.

  - Advertisment -

  NAJNOVIJE

  Gradonačelnik Burić primio Andreu Gustović Ercegovac, hrvatsku veleposlanicu...

  Gradonačelnik Burić primio Andreu Gustović Ercegovac, hrvatsku veleposlanicu u Kraljevini Norveškoj Razgovaralo se, uz ostalo, o mogućnostima uspostave još tješnje suradnje Šibenika s norveškim tvrtkama...

  FOTO Domovi zdravlja Šibenik, Knin i Drniš bogatiji...

  Domovi zdravlja Šibenik, Knin i Drniš dobili su šest novih sanitetskih vozila koja će zahvaljujući operativnom leasingu biti otplaćena za pet godina. Šibensko-kninski župan...

  U Hrvatskoj 1021 novooboljeli u posljednja 24 sata....

  U posljednja 24 sata zabilježen je 1.021 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminulo je sedam osoba te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj...

  NAJNOVIJE

  Gradonačelnik Burić primio Andreu Gustović Ercegovac, hrvatsku veleposlanicu u Kraljevini Norveškoj

  Gradonačelnik Burić primio Andreu Gustović Ercegovac, hrvatsku veleposlanicu u Kraljevini Norveškoj Razgovaralo se, uz ostalo, o mogućnostima uspostave još tješnje suradnje Šibenika s norveškim tvrtkama...

  FOTO Domovi zdravlja Šibenik, Knin i Drniš bogatiji za šest novih sanitetskih vozila

  Domovi zdravlja Šibenik, Knin i Drniš dobili su šest novih sanitetskih vozila koja će zahvaljujući operativnom leasingu biti otplaćena za pet godina. Šibensko-kninski župan...

  U Hrvatskoj 1021 novooboljeli u posljednja 24 sata. Preminulo sedam osoba

  U posljednja 24 sata zabilježen je 1.021 novi slučaj zaraze virusom SARS-CoV-2, a preminulo je sedam osoba te je broj aktivnih slučajeva u Hrvatskoj...