Javni natječaj za prodaju nekretnine u Danilo Kraljice

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA

G R A D Š I B E N I K

Gradonačelnik

KLASA: 944-05/13-01/08

URBROJ: 2182/01-07/3-14-3

Šibenik, 8. svibnja 2014.

Na temelju članka 46. stavka 3. točke 12. Statuta Grada Šibenika ( “Službeni glasnik Grada Šibenika”, broj: 8/10, 5/12 i 2/13), gradonačelnik Grada Šibenika, dana 8. svibnja 2014. godine, donosi

                                                                                                               

                                                                                                            ZAKLJUČAK

o raspisivanju natječaja za prodaju nekretnine u K.O. Danilo Kraljice

I. Raspisuje se natječaj za prodaju zemljišta u vlasništvu Grada Šibenika u K.O. Danilo Kraljice na kojem je izgrađen stambeni objekat i to:

– čest. zgr. 195, z. u. 884, u površini od 630 m2, u naravi zgrada i dvor.

Početna cijena za zemljište iznosi 76,5.- kn za 1 m2 ili ukupno 48.195,00 kn.

II. Natjecatelji su dužni uplatiti jamčevinu u iznosu od 10 % od početne cijene na na žiro račun Proračuna Grada Šibenika, IBAN HR 422360000-1844400003- model HR 68, poziv na broj: 7757- OIB natjecatelja, te ne smiju imati dospjelih, a nepodmirenih dugovanja prema Gradu Šibeniku.

III. Natječaj će se provesti sustavom zatvorenih ponuda.

IV. Natječaj će se objaviti u tisku, na oglasnoj ploči Grada Šibenika i web stranici Grada Šibenika.

V. Natjecatelji uz ponudu trebaju dostaviti:

– pravne osobe – izvod iz registra trgovačkih društava,

– fizičke osobe- preslik osobne iskaznice,

– dokaz o uplaćenoj jamčevini,

– preslik računa na koji će se izvršiti povrat jamčevine natjecateljima koji ne uspiju u natječaju,

– potvrdu Ministarstva financija, Porezne uprave da natjecatelj nema dospjelih potraživanja prema RH.

VI. Ponuda za natječaj s podacima sudionika u natječaju i dokazom o uplaćenoj jamčevini dostavlja se Gradu Šibeniku, Trg palih branitelja domovinskog rata 1, u zatvorenoj omotnici na kojoj je potrebno navesti kontakt telefon ili mobitel, s naznakom “NE OTVARAJ – natječaj za prodaju građevinskog zemljišta u K.O. Danilo Kraljice “ i to u roku od 15 dana od objave ovog natječaja u tisku.

VII. O mjestu i vremenu otvaranja ponuda natjecatelji će se pravovremeno obavijestiti.

VIII. Grad Šibenik zadržava pravo ovaj natječaj poništiti bez posebnog obrazloženja.

IX. Sve informacije u svezi s ovim natječajem mogu se dobiti u Upravnom odjelu za gospodarenje gradskom imovinom, Trg palih branitelja domovinskog rata 1 ili na telefon 431-053.

 

GRADONAČELNIK

Željko Burić, dr. med.


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.