Više

  Javni natječaj HEP-a

   

  HEP – HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK, na temelju suglasnosti broj E-2840/15/MČ/IG raspisuje
  JAVNI NATJEČAJ
  za prikupljanje pisanih ponuda za prodaju nekretnine u vlasništvu HRVATSKE ELEKTROPRIVREDE D.D. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37

  1. Predmet natječaja : kat.čest. 2866/3, površine 660 m2, u naravi građevinsko zemljište

  na adresi Zatonska ulica b.b. u Vodicama, upisana u Z.U. 5651 K.O. Vodice, u vlasništvu HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, za cijelo.

  2. Početna kupoprodajna cijena za nekretninu opisanu u točki 1. ovog natječaja iznosi 80,99 eura po kvadratnom metru površine ( u protuvrijednosti kuna po srednjem tečaju HNB na dan javnog nadmetanja).

  3. Uvjeti natječaja:

  Pravo učešća u natječaju imaju sve pravne i fizičke osobe.

  Rok za podnošenje pisanih ponuda je 15 (petnaest) dana od dana objave natječaja.

  Kupnja se vrši po načelu viđeno-kupljeno što isključuje sve prigovore kupca glede eventualnih nedostataka na nekretnini.

  Podnositelj ponude dužan je za sudjelovanje u javnom natječaju uplatiti u korist HEP – Operator distribucijskog sustava Elektra Šibenik jamčevinu koja iznosi 10% od početne cijene na žiro račun HEP-Operator distribucijskog sustava, ELEKTRA ŠIBENIK, broj: HR 3024840081400016814, uz naznaku: Jamčevina za kupnju nekretnine, model HR 01, poziv na broj: OIB podnositelja ponude.
  Najpovoljnijem ponuditelju jamčevina se uračunava u kupoprodajnu cijenu. Ponuditeljima koji ne uspiju svojom ponudom vratit će se uplaćena jamčevina u roku od 15 dana od dana donošenja odluke o utvrđivanju najpovoljnijeg ponuditelja.

  Ponude za natječaj podnose se u zatvorenoj omotnici na adresu: HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik, Ante Šupuka 1, 22000 Šibenik, uz naznaku: „Ponuda za natječaj, za kupnju nekretnine u Vodicama , građevinsko zemljište – ne otvaraj” , preporučenom pošiljkom.
  Ponude se mogu predati osobno, u pisarnici HEP-ODS Elektra Šibenik, koja se nalazi na istoj adresi, ured br. 108.

  4. Ponuda mora sadržavati:

  – točnu oznaku nekretnine
  – ime i prezime, odnosno naziv ponuditelja
  – iznos cijene koju ponuditelj nudi kao kupoprodajnu cijenu za nekretninu koja je predmet natječaja, a koja ne može biti niža od početne cijene
  – preslik rješenja o registraciji (pravne osobe)
  – podatak o osobnom identifikacijskom broju (OIB) i broju žiro ili tekućeg računa
  – osobni identifikacijski dokument ponuditelja, u preslici
  – dokaz o uplaćenoj jamčevini

  5. Kriterij za izbor najpovoljnije ponude je najviša ponuđena cijena.

  6. Zakašnjele, neuredne i nepotpune ponude neće se razmatrati.

  7. Sve pristigle ponude za kupnju nekretnine temeljem ovog Javnog natječaja otvoriti će Povjerenstvo za provedbu javnog natječaja, na sjednici otvorenoj za javnost koja će se održati dana 28. srpnja 2015. u HEP-ODS Elektri Šibenik, Ante Šupuka 1, Šibenik, soba br. 107. s početkom u 9,00 sati.

  8. Odluku o izboru najpovoljnije ponude dostavit će se svim ponuditeljima.

  9. Najpovoljniji ponuditelj dužan je u roku od 15 dana od dana dostave Odluke o izboru najpovoljnije ponude sklopiti ugovor o kupoprodaji, te u daljnjem roku od 15 dana od dana sklapanja ugovora o kupoprodaji uplatiti ukupan iznos kupoprodajne cijene ( jamčevina se uračunava). Nakon uplate kupoprodajne cijene prodavatelj će kupcu izdati potvrdu o uplati kojom će dozvoliti uknjižbu prava vlasništva u zemljišnim knjigama.
  Ako izabrani ponuditelj ne sklopi ugovor o kupoprodaji ili ne uplati kupoprodajnu cijenu u utvrđenom roku, smatra se da odustaje od ponude, te nema pravo na povrat jamčevine.

  10. Porez na promet i ostale troškove vezane za prijenos prava vlasništva snosi kupac.

  11. HEP-Operator distribucijskog sustava d.o.o. Elektra Šibenik zadržava pravo poništenja natječaja, te nije obvezan prihvatiti nijednu pristiglu ponudu, u kojem slučaju ne odgovara za eventualnu štetu ponuditelju.

  12. Zainteresirani ponuditelji imaju pravo uvida u prateću dokumentaciju i sve potrebne informacije u Elektri Šibenik, Ante Šupuka 1 u Šibeniku, telefon 341-656.

  13. Otvaranju ponuda mogu biti nazočni ponuditelji ili njihovi ovlašteni predstavnici.
  Direktor

  Ozren Nadoveza, dipl. oecc

  - Advertisment -

  NAJNOVIJE

  Sutra u Knjižnici razgledajte izložbu radova osoba iz...

  U okviru Mjeseca borbe protiv ovisnosti, u Gradskoj knjižnici 'Juraj Šižgorić' u utorak, 12. prosinca u 11 sati bit će predstavljen projekt ‘'Pitanje kulture'...

  FOTO Dominik Zrilić osvojio zlato u Solinu, Judo...

  Pet medalja osvojili su mladi članovi Judo kluba Šibenik na tradicionalnom Božićnom turniru održanom u Solinu, koji je bio posljednje natjecanje u sezoni. Zlatnu medalju...

  Veleučilište u Šibeniku organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi

  Ovaj tjedan na Veleučilištu u Šibeniku organizira se akcija dobrovoljnog darivanje krvi pod sloganom 'Vušovci za Božić daruju život'. Akcija darivanja krvi provest će se...

  Održana sjednica Odbora za prevenciju kriminaliteta u Šibeniku

  Sjednica odbora za prevenciju kriminaliteta održana je danas u Uredu gradonačelnika, na kojoj su uz gradonačelnika Željka Burića i zamjenika Danijela Miletu, prisustvovali ostali...

  NAJNOVIJE

  Sutra u Knjižnici razgledajte izložbu radova osoba iz zatvorskih ustanova u Dalmaciji

  U okviru Mjeseca borbe protiv ovisnosti, u Gradskoj knjižnici 'Juraj Šižgorić' u utorak, 12. prosinca u 11 sati bit će predstavljen projekt ‘'Pitanje kulture'...

  FOTO Dominik Zrilić osvojio zlato u Solinu, Judo klub Šibenik uzeo još četiri bronce

  Pet medalja osvojili su mladi članovi Judo kluba Šibenik na tradicionalnom Božićnom turniru održanom u Solinu, koji je bio posljednje natjecanje u sezoni. Zlatnu medalju...

  Veleučilište u Šibeniku organizira akciju dobrovoljnog darivanja krvi

  Ovaj tjedan na Veleučilištu u Šibeniku organizira se akcija dobrovoljnog darivanje krvi pod sloganom 'Vušovci za Božić daruju život'. Akcija darivanja krvi provest će se...

  Održana sjednica Odbora za prevenciju kriminaliteta u Šibeniku

  Sjednica odbora za prevenciju kriminaliteta održana je danas u Uredu gradonačelnika, na kojoj su uz gradonačelnika Željka Burića i zamjenika Danijela Miletu, prisustvovali ostali...