Zašto je Županija skrivala postojanje i autora novog elaborata za tvrđavu sv. Nikole?

Pratite nas i na društvenim mrežama:

‘Šibensko-kninska županija financirala je izradu Konzervatorskog elaborata s načelnim smjernicama obnove i smjernicama za korištenje renesansne tvrđave sv. Nikole u Kanalu sv. Ante’- pohvalili su se u ponedjeljak 14. srpnja iz Županije službenim dopisom kojeg su poslali na adrese svih medija, a dan poslije je župan Goran Pauk na tu temu održao i konferenciju za medije.

MJERA ZAŠTITE ZA TVRĐAVU

– Zadatak ovog elaborata bio je određivanje mjera zaštite za potrebe budućeg korištenja tvrđave s nužno potrebnim zahvatima bez unošenja novih sadržaja u tvrđavu. Za izradu elaborata Županija je dala 8.500 kuna, ali to je tek početak- rekli su nam u ponedjeljak u Županiji, a iznos od 8,5 tisuća kuna rekli su nam tek nakon što smo inzistirali u Županiji da kažu o kojem je iznosu riječ.

U samo dopisu nije bilo riječi ni o cijeni ni tko je elaborat radio, pa smo tog ponedjeljka počeli okretati telefonske brojeve.

Saznali smo od Anite Babačić Ajduk autora elaborata. Novci su uplaćeni na račun tvrtke DOM KONZALTING, koja je licencirana za izradu elaborata kulturnih dobara. Njihov elaborat na kraju opet mora proći konzervatorsku inspekciju, a to zasad, kako znamo još nije učinjeno. Štoviše, nejasno je i zašto je taj posao izrade elaborata povjeren privatnoj tvrtci, kad konzervatori po zakonu taj posao obavljaju besplatno. Tvrtka je angažirala šibenskog konzervatora Ivu Šprljana.

Dapače, v.d. pročelnica šibenskog Konzervatorskog odjela Živana Stošić za taj novi elaborat uopće i ne zna.

–   Koliko ja znam, postoji samo konzervatorski elaborat iz 2008. godine za tvrđavu sv. Nikole koji je izradio naš ured, s novim elaboratima nisam upoznata- još u ponedjeljak nam je odgovorila Živana Stošić.

Prijedlog novog elaborata, za razliku od onog uz 2008. godine, predviđa da se tvrđava sv. Nikole sačuva u današnjem obliku s minimalnim intervencijama koje bi imale za cilj korištenje tvrđave kao kulturnog dobra bez unošenja novih sadržaja. Zanimljivo, kao i ovaj novi, kojeg mediji pa tako i građani još nisu dobili na uvid, i elaborat iz 2008. godine radio je također Ivo Šprljan, zajedno s Rajkom Čuzelom.

anita babacic ajduk

–   Popratni sadržaji, nužni za daljnju turističku valorizaciju tog područja, realizirati će se na području bivše vojarne Minerska. Planiran je i spoj tvrđave na šetnicu što će bitno pridonijeti daljnjoj turističkoj valorizaciji izgrađene šetnice i kanala sv. Ante- kaže ravnateljica Javne ustanove zaštićene prirodne vrijednosti ŠKŽ-a Anita Babačić Ajduk.

Kako Živana Stošić do našeg upita nije znala za taj drugi elaborat tvrtke DOM KONZALTING, tako Anita Babičić Ajduk nije znala za postojanje elaborata iz 2008. godine.

Obećala nam je i poslati novi elaborat, ali jučer, nakon presice kod župana, javila nam je da ga nema u elektronskom obliku.

UVID KONZERVATORSKOG UREDA

U svakom slučaju, kako nam je rekla Anita Babčić Ajduk, i taj elaborat DOM KONZALTINGA mora proći uvid konzervatorskog ureda, pa nije jasno zašto Županija taj posao nije odmah dala Konzervatorskom uredu, koji bi ga napravio besplatno.

U međuvremenu se javio i Grad Šibenik, ni gradonačelnik ne zna ništa o tom novom elaboratu.

goran_pauk-anita_babacic

Upućeni u ovu priču vide drugačiju pozadinu od puke neinformiranosti. Vide pokušaj Županije da se još dublje utabori oko tvrđave sv. Nikole koji je predložen za zaštitu pod UNESCO- om, pogotovo sad kad s Gradom Šibenikom vode spor na Upravnom sudu.

Podsjetimo, gradska vlast je prigovorila Županiji što je bez njihova znanja ili prethodnih konzultacija, Županijska skuptšina dala na upravljanje županijskoj Javnoj ustanovi za zaštićene prirodne vrijednosti. Grad se na to žalio, no ministarstvo je jedinicu lokalne samouprave proglasilo nadležnom u postupku, pa su šibenski čelnici pokrenuli upravni spor kojim žele dokazati da su jednako relevantna stranka u odlučivanju o tvrđavi.

I to su pravi razlozi zašto je Županija odjednom izašla s tim novim elaboratom, istog autora, plaćenog 8,5 tisuća kuna, a mogao se dobiti i besplatno.


Pratite nas i na društvenim mrežama: