Otpremno-purifikacijski centar za školjkaše

Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Ministarstvo zaštite okoliša i prirode donijelo je na temelju Zakona o zaštiti okoliša, u postupku ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš, Rješenje da za namjeravani zahvat izgradnje otpremno-purifikacijskog centra za školjkaše u uvali Sveti Petar u Šibeniku, nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja zahvata na okoliš.

Postupak ocjene o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš je proveden jer nositelj zahvata planira izgraditi otpremno-purifikacijski centar u kojem će se prihvaćati i otpremati, a po potrebi i obrađivati maksimalno 10 t/dan školjkaša. Nositelji zahvata je Lučka uprava Šibensko-kninske županije. Ministarstvo je u postupku ocjene pribavilo mišljenje o potrebi procjene utjecaja zahvata na okoliš od Uprave za zaštitu prirode Ministarstva zaštite okoliša i prirode, Uprave ribarstva i Uprave vodnoga gospodarstva Ministarstva poljoprivrede, Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Šibensko-kninske županije i Upravnog odjela za prostorno planiranje i zaštitu okoliša Grada Šibenika.

Lokacija planiranog zahvata nalazi se na području grada Šibenika, u lučkom području uvale Sveti Petar. U otpremno-purifikacijskom centru obavljat će se sljedeće aktivnosti: prihvat školjkaša, pranje, čišćenje i sortiranje, depuracija školjkaša koji potječu iz uzgojne zone B, pakiranje i označavanje školjkaša, te skladištenje i utovar za transport na tržište.

Razlozi zbog kojih nije potrebno provesti postupak procjene utjecaja na okoliš su sljedeći: planirani zahvat ne nalazi se na području koje je zaštićeno u jednoj od kategorija sukladno Zakonu o zaštiti prirode, kao ni na području ekološke mreže sukladno Uredbi o proglašenju ekološke mreže. S obzirom da se radi o zahvatu čiji utjecaj je ograničen samo na područje obuhvata zahvata, smatra se da zahvat neće imati nepovoljan utjecaj na sastavnice prirode uz uvjet poštovanja i primjenu, prilikom planiranja, gradnje i korištenja zahvata, odredaba propisanih zakonima i propisima donesenim na temelju istih. Uvjete koje će biti potrebno ispuniti vezano uz zahtjeve vodnoga gospodarstva, a odnose se na predmetni zahvat, utvrdit će nadležno tijelo u postupku izdavanja lokacijske dozvole u sklopu vodopravnih uvjeta. Kakvoća otpadnih voda osigurat će se sukladno kriterijima iz Pravilnika o graničnim vrijednostima emisija otpadnih voda, a kontrola provoditi sukladno vodopravnim aktima. Otpadom će se gospodariti na način da se izbjegne i smanji nastajanje otpada, a nastali otpad će se odvojeno prikupljati i predavati ovlaštenim osobama.


Pratite nas i na društvenim mrežama:
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  
 •  

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.