Odgovor iz županijskog Zavoda za javno zdravstvo: Županović namjerno oteže s plaćanjem duga

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Odmah nakon presice sanacijskog ravnatelja Opće bolnice Šibenik Ante Županovića, o kojoj možete čitati OVDJE, a na kojoj je optužio ravnateljicu županijskog Zavoda za javno zdravstvo Suzi Vatavuk i župana Gorana Pauka da su iz čisto političkih razloga blokirali račun bolnice zbog dugova za mikrobiološke analize iz 2001. i 2002. godine, stigao je i odgovor iz Zavoda, potpisan od strane Suzi Vatavuk. U priopćenju piše da uprava šibenske bolnice namjerno oteže s plaćanjima dugovanja prema zavodu, ne bi li ista pala u zastaru.

Priopćenje prenosimo u cijelosti:

Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije surađuje sa Općom bolnicom Šibensko-kninske županije od travnja 1995. godine kad je osnovan kao zdravstvena ustanova. U Službi medicinske mikrobiologije sa parasitologijom Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije obavljaju se svi poslovi specijalističko-laboratorijske mikrobiološke dijagnostike i za sve bolničke pacijente kao važan dio medicinskih usluga u sklopu kako bolničkog liječenja, tako i specijalističko-konzilijarnih ambulanti, što čini oko 13.000 uzoraka godišnje, odnosno šestinu svih uzoraka Službe medicinske mikrobiologije sa parasitologijom Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.Osim toga u  radu timaPovjerenstva za sprečavanje i suzbijanje bolničkih infekcija OB Šibensko-kninske županije sudjeluju mikrobiolog i epidemiolog iz Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije.Obavljamo za potrebe Opće bolnice Šibensko-kninske županije i poslove higijensko-epidemiološke zdravstvene zaštite sukladno svim propisima .

Naša dugogodišnja stručna suradnja je neophodna da bi se provodila  zdravstvena zaštita svih naših stanovnika, kako bolnica nema Službu medicinske mikrobiologije  .

Ukupna cijena tih naših usluga je godišnje oko 1.300.000,00 kuna što čini 8% naših godišnjih prihoda. Naše su cijene prema Općoj bolnici Šibensko-kninske županije cijene koje propisuje HZZO, dakle, nedostatne za ulaganje u  sve materijalne troškove, opremu i aparaturu, odnosno sredstva  koja je Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije uložio u razvoj dijagnostike i struke za potrebe pacijenata .Kako Zavod za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije, kao i drugi županijski zavodi, dio usluga preventivnih pregleda i analiza naplaćuje temeljem pozitivnih propisa od korisnika, kao ustanova, ulaže ta sredstva u razvoj osnovnih djelatnosti, te tako nadoknađuje razliku.

Stanje sustava zdravstva nije ni u tom, kao ni ovom periodu, bilo bez problema i usluge se nisu plaćale.

31.12 2004. godine odlukom Vlade otpisano je bolnici 2.727.461,05 kuna , što se odnosilo na račune do 19. rujna 2001, godine, i na što smo platili PDV u iznosu od 491.837,60 kn. Ukupni dug Opće bolnice Šibenik je 01. siječnja 2005. godine iznosio 4.905.896,00 kuna. Do 2009. godine Opća bolnica Šibenik uplatila je 160.000,00 kuna u periodu 2005.-2009. godine i dug se gomilao, te smo naplatu osigurali ovrhom, na koju se nije uložila žalba , te je postala pravomoćna. Rok u kom je navedena presuda pravomoćna ističe krajem 2014. godine. Pravomoćnošću smo osigurali vrijeme u kom smo obavili brojne dogovore o otplati duga, svjesni problema i teškoća u funkcioniranju bolnice.

 Kako se dogovori  nisu  poštivali, u dvadesetogodišnjem periodu, uz  „ sanacije“ dugova po računima za usluge Zavoda za javno zdravstvo Šibensko-kninske županije ukupni dug Opće bolnice Šibensko-kninske županije je 8.863.213,00 kn , od čega je na sudu 4.828.645,00 ( uključivo i presuda o kojoj je riječ) .

Opća bolnica Šibenik i Zavod za javno zdravstvo sastavili su 2 ugovora o obročnoj otplati duga bolnice Zavodu , 2008. i 2014. godine.

Temeljem Ugovora sa Općom bolnicom Šibensko-kninske županije u sanaciji od 25.veljače 2014., Opća bolnica Šibensko-kninske županije u sanaciji je uplatila 2.951.500,00 kn, te na dan 31. listopada 2014. godine nedostaje 709.820,00 kn.

Ujedno , osim nepridržavanja dinamike i iznosa plaćanja, svjesno nisu plaćani računi za koje postoje pravomoćna rješenja o prisilnoj naplati, kako bi došlo do zastare.

Svaka Ustanova je kao pravna osoba dužna poduzeti naplatu svojih potraživanja, sukladno članku 38. Zakona o ustanovama ( „ Narodne novine“  35/08) i članku 291. Kaznenog zakona ( „ Narodne novine“ broj125/11, broj 144/12).

Razlog zbog kojeg je pokrenuta prisilna naplata potraživanja je mogućnost da zbog apsolutne zastare  izgubimo mogućnost naplate tog potraživanja, što je zakonom regulirano kao kazneno djelo odgovorne osobe po članku 291. Kaznenog zakona ( „ Narodne novine“ broj125/11, broj 144/12).

Ni u jednom času nije ugroženo zdravlje stanovništva, jer su se usluge kontinuirano pružale, te će se i nadalje pružati, jer je to jedino etički ispravno.

 

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: