Kupače na šibenskim plažama ove godine čuvat će 23 spasioca

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Ovoga će ljeta o sigurnosti kupača na plažama Šibensko-kninske županije brinuti 23 spasioca. Budno spasilačko oko neće motriti sa svih plaža, već samo onih koje se vode kao uređena kupališta prema Pravilniku o sigurnosti na uređenim kupalištima, odnosno onima koje imaju koncesionara.

OBUKA PRI CRVENOM KRIŽU

– U svibnju se pri šibenskom Crvenom križu za spasitelje na plažama obučavalo 18 ljudi, od čega 12 novih, dok ih je šest obnavljalo licencu – kaže nam Jadranka Baraković iz Gradskog društva Crvenog križa Šibenik. Naime, nastavlja, prema hrvatskim zakonima spasitelji na plažama nakon uspješno obavljene obuke dobivaju licencu na dvije godine, koju moraju produžavati ukoliko se žele nastaviti baviti tim poslom. Od 18 spasilaca, tri su polaznice bile žene, a ostalo muškarci.

Za prisutnost spasitelja na plažama zaduženi su koncesionari. Oni ih angažiraju, šalju na obuku, a zatim Hrvatskom Crvenom križu šalju zahtjev za opremom koju šibenski Crveni križ distribuira po plažama. Od mnoštva plaža u Šibensko-kninskoj županiji spasiteljsku službu imaju plaže u Solarisu, Murteru, Vodicama (Plava plaža), Srimi, te šibenske gradske plaže Jadrija, Banj i Rezalište. Osim spašavanja i pružanja prve pomoći kada je to potrebno, spasilačka služba skrbi i za poštovanje propisa na plaži, brine o održavanju reda te sprječava opasne situacije. Ukratko, rade sve kako bi kupačima boravak na plaži bio siguran i ugodan.

spasilac1-josipa090710

UVJETI ZA SPASIOCE

Da bi se pojedinac mogao osposobiti za rad u spasilačkoj službi mora ispunjavati određene uvjete – biti punoljetan, dobar plivač, maturant ili imati završenu srednju školu, te biti u mogućnosti ispuniti fizičke zahtjeve koji se pred njega stavljaju.

Od ljudi koji su prošli obuku u Crvenom križu, šest spasioca angažirano je na Banju, Jadriji i Rezalištu, plaže u Solarisu čuva 13 spasioca, u Vodicama i Srimi tri, a murterski Škojić pod budnim je okom jednog, ali vrijednog spasioca.


Pratite nas i na društvenim mrežama: