Grad diže kredit od 20 milijuna kuna za podmirenje dugova prema INA-i

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Nakon provedenog otvorenog postupka javne nabave dugoročnog kredita za financiranje kapitalnih investicija Grada Šibenika, odnosno kredita u iznosu od 20 milijuna kuna, gradonačelnik Grada Šibenika Željko Burić, kao odgovorna osoba naručitelja, donio je Odluku o odabiru ponude Zagrebačke banke d.d, Zagreb, koja je, kao najpovoljniju, ponudila efektivnu kamatnu stopu od 3,65%.

Naime, u roku za predaju pristiglo je šest ponuda i to Jadranske banke d.d. Šibenik, OTP banke hrvatska d.d., Zadar, Societe generale-Splitske banke d.d., Split, Erste&Steiermarkische banke d.d., Rijeka, Privredne banke Zagreb d.d., Zagrebi Zagrebačke banke d.d., Zagreb. Zagrebačka banka, koja je dostavila valjanu ponudu, odabrana je po kriteriju ponude s najnižom ukupnom cijenom kredita.

– Provedenim postupkom možemo biti zadovoljni iz više razloga; naime, pored toga što su se na natječaj javile renomirane banke, mi smo u Gradu zadovoljni konačnim rezultatom, a to je ponuda. Efektivna kamatna stopa od 3,65%, kao i činjenica da su svoje ponude ispod 4% dale još tri banke u postupku, dokaz je da postoji povjerenje banaka u stabilnost i poslovanje Grada Šibenika- kazala je pročelnica za financije Senka Ramljak.

Sredstva ovog desetogodišnjeg kredita (uključivo 2 godine počeka) bit će namijenjena za podmirenje potraživanja INE d.d. prema TEF-u, odnosno obveze Grada Šibenika, definirane Nagodbom sklopljenom između Grada Šibenika, INE d.d. I TEF-a d.d. u travnju 2014, prema kojoj je Grad Šibenik dužan isplatiti INI d.d. 12.545.000 kuna do zaključno 31. listopada 2014.godine. Preostali dio kredita, odnosno 7,5 milijuna kuna, Grad Šibenik uložit će u ostale kapitalne projekte, među kojima i pokretanje Studija energetike u 2015.g.


Pratite nas i na društvenim mrežama: