FOTO: Na današnji dan prije 70 godina Šibenik oslobođen fašističke okupacije

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Na današnji dan, 3. studenog 1944. Šibenik je oslobođen od fašističke okupacije.

Bitka za oslobođenje Šibenika otpočela je u noći uoči 3.11. Dijelovi 19. divizije na desnoj obali rijeke Krke otvorili su žestoku vatru na njemačke položaje na sjeverozapadnim prilazima gradu. Za to vrijeme jedinice I. dalmatinske i III. prekomorske brigade, probile su prve neprijateljske linije kod mjesta Vrpolja i odmah krenule naprijed goneći neprijateljske trupe, koje se povlače prema gradu. Međutim, njemačke snage ukopane na dominantnoj uzvisini Sv. Juraj, uz samu cestu, pružile su jedinicama NOV žestoki otpor i zaustavile njihov prodor prema gradu. Tada je bila dovedena artiljerija 26. divizije, koja je dugo zasipala njemačke rovove na Sv. Jurju. Nakon toga jedinice I. dalmatinske prešle su u novi siloviti napad i u ogorčenoj borbi prsa o prsa uspjele izbaciti Njemce s te uzvisine. Pritisnute sa svih strana, njemačke trupe napuštaju grad a prethodno su sustavno uništile čitavu obalu, lučka postrojenja i potopili brodove u luci. Bataljoni I. dalmatinske, III. prekomorske i dijelovi 19. sjeverodalmatinske divizije ušli su u Šibenik u zoru 3.11.1944. dok se neprijatelj još nalazio u tvrđavi Šubićevac. Bez obzira na to što su meci još fijukali iz tvrđave Šibenčani su izašli na ulice da pozdrave oslobodioce: Narod ih ljubi, donosi smokava, rakije i što bolje ima. I već oko 9 sati počima mimohod. Partizani svečano ulaze sa sjeverne strane u grad. Narod ih posipa cvijećem i viče: Živio drug Tito. U tom mimohodu bilo više od tisuću dobro naoružanih i odjevenih partizana. 

Stuart_u_oslobođenom_Šibeniku

Za to vrijeme na cesti Šibenik—Drniš, na predjelu od Konjevrata do Pokrovnika povela se bespoštedna borba, u kojoj je napadnuta njemačka kolona upinjala sve snage, da se izvuče prema Drnišu. Međutim, ukliještena jedinicama XI. i XII. dalmatinske brigade koje su bile potpomognute tenkovima, izložena unakrsnoj vatri svih automatskih oružja, neprijateljska je kolona potpuno razbijena i na kraju uništena. Na cesti su nakon borbe ležale hrpe pobijenih vojnika, uništenog oružja i razlupanih vozila. Povlačeći se zajedno s njemačkoustaškom kolonom, u borbi blizu Konjevrata uništen je jedan čitav četnički korpus, koji je brojio oko 300 četnika.

(izvor: Sibe Kvesić, DALMACIJA U NARODNOOSLOBODILAČKOJ BORBI; Mirko Novović, Stevan Petković: Prva dalmatinska proleterska brigada)

oslobodenje_fasizam1

Šibensko-kninska županija, prema podacima Zajednice antifašista, dao je oko 32 tisuće boraca NOB-a. Poginulo ih je oko osam tisuća. Šibenik je dao oko 3.500 boraca, a poginulo ih je više od 700. Na spomen-groblju u Kvanju sahran jeno je 78 posmrtnih ostataka, među njima i narodni heroji Slobodan Macura Bondo i Vlado Peran Živko.

 


Pratite nas i na društvenim mrežama:

Komentiraj

komentara
Komentari objavljeni pod određenim korisničkim imenom nisu stav uredništva ili izdavača, pa ne snosimo nikakvu odgovornost za štetu trećoj osobi.