VIDEO: Ruža Tomašić u EU parlamentu traži da mali ribari ponovo mogu loviti tradicionalnim alatima

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Hrvatska eurozastupnica Ruža Tomašić predstavila je u ponedjeljak na plenarnoj sjednici Europskog parlamenta svoje izvješće kojim traži od Europske komisije da malim obalnim ribarima vrati mogućnost lova njihovim tradicionalnim alatima.

Zastupnici će o izvješću glasovati u utorak, a široka podrška u Odboru za ribarstvo jamstvo je da će ono biti usvojeno i tako postati službeni stav Europskog parlamenta o ovom pitanju.

Ruža Tomašić u izvješću traži i da Komisija donese europsku definiciju obalnog, malog obalnog i tradicijskog ribolova koji su danas različito definirani u raznim državama EU-a što sprječava donošenje kvalitetne regulative na europskoj razini, no naglašava kako pritom valja voditi računa o posebnostima različitih ribarskih regija. Također, Tomašić traži da malim obalnim ribarima budu dostupnija sredstva iz Europskog fonda za pomorstvo i ribarstvo, a budućnost ribarskog sektora vidi u njegovoj diversifikaciji i ulaganjima u plovila, sigurnosnu opremu, edukaciju i inovacije.

Slogan EU-a je ‘Ujedinjeni u raznolikosti’. Dosad su pravila bila univerzalna i nisu priznavala tu raznolikost, a pojedine odredbe Zajedničke ribarstvene politike i Mediteranske uredbe koje se konkretno tiču malog obalnog ribolova najbolji su primjer toga, rekla je u svom govoru Tomašić.

Otvorena i iskrena suradnja s hrvatskim stručnjacima i ribarima na izradi ovog izvješća vraća vjeru u demokratske procese i budi nadu da zajedno s građanima možemo popraviti sve ono što danas ne valja u EU-a, zaključila je hrvatska eurozastupnica.

Podsjećamo, Odbor za ribarstvo Europskog parlamenta velikom je većinom glasova 17. veljače usvojio izvješće zastupnice Tomašić što je predstavljalo prvi korak u donošenju službenog stajališta Europskog parlamenta o malom obalnom ribolovu. Nakon usvajanja izvješća na plenarnoj sjednici u utorak na potezu će biti Europska komisija.


Pratite nas i na društvenim mrežama: