Više

  Provjerite

  Prijave za povrat poreza predaju se do 28. veljače: Evo tko mora prijaviti porez, tko ima pravo na povrat i kada bi ga mogli dobiti

   

  Ovih se dana puno piše o prijavi poreza onih koji su ostvarili primitak u inozemstvu, no za razliku od njih koji će morati platiti porez, neki drugi građani mogu ostvariti povrat poreza za olakšice koje nisu ostvarili tijekom godine.

  Zadnji dan za podnošenje prijava dohotka za prošlu godinu je 28. veljače. Povrat poreza lani iznosio je 1,8 milijardi kuna, a dobilo ga je 675 tisuća građana. Lani su prvi mladi zaposleni imali pravo na olakšice koje je ostvarilo njih 300 tisuća te primilo oko 720 milijuna kuna povrata, piše RTL.

  Zaposleni mlađi od 25 godina imaju pravo na povrat cijelog iznosa poreza na dohodak i prireza koji su im poslodavci uplatili u prošloj godini, a na povrat u visini 50 posto lanjskog uplaćenog poreza mogu računati mladi zaposleni od 26 do 30 godina. Njima će Porezna sama obračunati povrat.

  Svima koji nisu dužni pisati prijavu, a imaju osnova za povrat, Porezna će do kraja lipnja poslati privremeno rješenje, na koje mogu prigovoriti do 31. srpnja, a od kolovoza počinje isplata povrata.

  Građani koji žele iskoristiti olakšice koje nisu koristili prošle godine, podnose obrazac za priznavanje prava u posebnom postupku te dostavljaju podatke koje poreznici nemaju: za uzdržavane članove obitelji i djecu, ako nisu na njih koristili olakšice na plaćama, za utvrđenu invalidnost poreznog obveznika i članova njegove obitelji, na umanjenje poreza po osnovi prebivališta i boravka na potpomognutom području I. skupine i području grada Vukovara…

  Godišnju poreznu prijavu moraju predati građani koji su prošle godine ostvarivali dohodak od samostalne djelatnosti: od obrta, slobodnih zanimanja, poljoprivrede i šumarstva i djelatnosti po osnovi kojih se dohodak utvrđuje i oporezuje kao dohodak od samostalne djelatnosti na temelju poslovnih knjiga. Dužni su je podnijeti i rezidenti za dohodak od nesamostalnog rada koji su, prema posebnom zakonu, ostvarili kao članovi posade broda u međunarodnoj plovidbi neovisno o broju dana provedenih na brodu u međunarodnoj plovidbi.

  Oni koji moraju prijaviti porez sami ili pak žele priznavanje prava u posebnom postupku mogu poreznu prijavu poslati putem sustava ePorezna, ali i predati osobno u poreznim ispostavama ili poslati poreznicima preporučeno poštom.

  Porezna uprava uputila je poziv građanima rezidentima Republike Hrvatske na dobrovoljnu prijavu inozemnih primitaka, s obzirom da je uočeno da određeni broj građana nije ispunio tu obvezu. Pod inozemnim primicima misli se na plaće, mirovine, drugi dohodak, kamate na štednju, dividende i dr. u ovoj ili ranijim godinama, a koje do sada nisu prijavili Poreznoj upravi RH.

  Građani koji se dobrovoljno prijave bit će oslobođeni od kamata i prekršajnih kazni na nepravodobno plaćanje poreza i doprinosa te će se pri njihovu oporezivanju, bez obzira na razdoblje u kojem su primici ostvareni, primijeniti trenutno važeći propisi koji su znatno povoljniji no oni iz prijašnjih godina.

  Iznimno, obveza prijave inozemnih primitaka ne odnosi se na mirovine koje primaju građani rezidenti RH iz Kanade, Kine, Luksemburga, Sjeverne Makedonije, Maroka, Mauricijusa, Njemačke, Omana, Poljske i San Marina, poručili su iz Porezne uprave

  - Advertisment -

  NAJNOVIJE

  Udruga ‘Žene kosovske doline’ iz Biskupije slavi deseti...

  Udruga Žene kosovske doline iz Biskupije slavi deseti rođendan. Obilježen je prigodno - konferencijom u Studentskom domu fra Lujo Marun na kojoj su predstavile...

  Narodna knjižnica Knina nabavila raritetne primjerke časopisa La...

  Narodna knjižnica – Knin nabavila je vrijedne i vrlo raritetne časopise 'La Dalmazia Descritta' izdane 1846 i 1847. godine u Zadru, autora dr. Francesca...

  Srpanj na Martinskoj je rezerviran za ljubitelje plesa...

  OZaštićeni prirodni rezervat Martinska, s kojeg iz ugode debelog hlada borova puca pogled na suncem uvijek okupani UNESCO-v grad Šibenik, bit će 14. i...

  Župljani iz Vodica hodočastili na Okit

  Župljani iz Vodica i gosti iz susjednih župa, tradicionalno su na Četvrtu korizmenu nedjelju, 19. ožujka hodočastili na Okit, moleći od podnožja do vrha...

  NAJNOVIJE

  Udruga ‘Žene kosovske doline’ iz Biskupije slavi deseti rođendan

  Udruga Žene kosovske doline iz Biskupije slavi deseti rođendan. Obilježen je prigodno - konferencijom u Studentskom domu fra Lujo Marun na kojoj su predstavile...

  Narodna knjižnica Knina nabavila raritetne primjerke časopisa La Dalmazia Desritta

  Narodna knjižnica – Knin nabavila je vrijedne i vrlo raritetne časopise 'La Dalmazia Descritta' izdane 1846 i 1847. godine u Zadru, autora dr. Francesca...

  Srpanj na Martinskoj je rezerviran za ljubitelje plesa i elektronike

  OZaštićeni prirodni rezervat Martinska, s kojeg iz ugode debelog hlada borova puca pogled na suncem uvijek okupani UNESCO-v grad Šibenik, bit će 14. i...

  Župljani iz Vodica hodočastili na Okit

  Župljani iz Vodica i gosti iz susjednih župa, tradicionalno su na Četvrtu korizmenu nedjelju, 19. ožujka hodočastili na Okit, moleći od podnožja do vrha...