Objavio HZJZ

Krojite li masku za dijete dobro je znati kakve su preporuke

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Prema Uputi za sprječavanje i suzbijanje epidemije COVID-19 vezano za rad predškolskih ustanova, osnovnih i srednjih škola u školskoj godini 2020./2021. obvezna je uporaba maski za djecu od 5. do 8. razreda i za srednjoškolce ukoliko se ne može osigurati propisana distanca od 1,5 odnosno dva metra.

Materijal za izradu maski mora biti gušćeg tkanja ili višeslojna, sa elastičnim krajevima ugodnim za nošenje. Materijal može biti jednobojan ili višebojan pod uvjetom da se može prati pri temperaturi od 60 o C ili višoj. Maska mora biti uredno obrađena u skladu s namjenom te sadržavati deklaraciju s podacima o sastavu, održavanju, uputi za nošenje i ostalim oznakama u skladu s primjenjivim propisima. Maska mora biti dizajnirana da prekriva nos, usta i bradu, te sadržavati podesive vrpce/elastične trake. Svrha maske je da predstavlja barijeru tj. filtraciju čestica, osigura dišljivost te da bude prilagodljiva veličini djetetove glave.

Materijal za izradu maski ne smije sadržavati štetne tvari (npr. azo-bojila, formaldehid, metali itd.) i moraju ispunjavati zahtjeve Priloga XVII Uredbe (EZ) br.1907/2006 Europskog parlamenta i Vijeća o registraciji, evaluaciji, autorizaciji i ograničavanju kemikalija (REACH). Preporuka je koristiti certificirane tekstile, kategorije proizvoda za dodir s kožom ili za proizvode za djecu.

S obzirom na pandemiju koronavirusa u Europi, Europski odbor za normizaciju (CEN) izradio je na temelju zahtjeva Europske komisije dokument CWA 17553:2020, Higijenske maske za lice – Upute za minimalne zahtjeve, metode ispitivanja i upotrebu . Dokument sadrži podatke za proizvođače maski poput dizajna, veličine uključujući i dimenzije maski za djecu, izradu, te ocjenu svojstava maski za lice koje nisu medicinske a namijenjene su najširoj uporabi. Besplatan dokument može se naći na web stranici Hrvatskog zavoda za norme odnosno na POVEZNICI.

Dodatno, na mrežnoj stranici Svjetske zdravstvene organizacije (WHO) mogu se naći podaci o mogućim specifikacijama maski, preporučenim slojevima i vrstama materijala koji se koriste ovisno o korisnicima. Dokument je dostupan na POVEZNICI.


Pratite nas i na društvenim mrežama: