Možete ga vratiti

Bayer povlači popularan dodatak prehraniFoto: PixaBay
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Državni inspektorat Republike Hrvatske obavještava potrošače o opozivu proizvoda SUPRADYN ENERGIJA 50+, 30 filmom obložene tablete, LOT broja 1E3575, najbolje upotrijebiti do 30.04.2023., zbog utvrđenog 2-klor – etanola (preteča etilen oksida).

Proizvod nije u skladu s Uredbom (EZ) br. 396/2005 Europskog parlamenta i Vijeća od 23. veljače 2005. o maksimalnim razinama ostataka pesticida u ili na hrani i hrani za životinje biljnog i životinjskog podrijetla i o izmjeni Direktive Vijeća 91/414/EEZ.

Detaljniji podaci o opozivu proizvoda dostupni su na mrežnim stranicama Bayer https://www.bayer.com/hr/hr/obavijest-za-kupce.


Pratite nas i na društvenim mrežama: