Šibensko Veleučilište u potrazi za četiri asistenta

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Veleučilišta u Šibeniku, a uz suglasnost Upravnog vijeća Veleučilišta u Šibeniku, Veleučilište u Šibeniku raspisalo je Natječaj za zapošljavanje 4 asistenta/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta:

  • jednog (1) asistenta/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje računarstvo, na određeno vrijeme (dvije godine) s punim radnim vremenom;
  • jednog (1) asistenta/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za znanstveno područje tehničkih znanosti, znanstveno polje strojarstvo, na određeno vrijeme (dvije godine) s punim radnim vremenom;
  • jednog (1) asistenta/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje ekonomija, na određeno vrijeme (dvije godine) s punim radnim vremenom;
  • jednog (1) asistenta/ice u suradničko zvanje i na radno mjesto asistenta, za znanstveno područje društvenih znanosti, znanstveno polje pravo, na određeno vrijeme (dvije godine) s punim radnim vremenom.

Kandidati moraju ispunjavati uvjete iz Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju i članka 60. Statuta Veleučilišta u Šibeniku (završen diplomski sveučilišni studij ili specijalistički diplomski stručni studij u ukupnom trajanju prve i druge razine od najmanje 5 godina, odnosno najmanje 300 ECTS bodova. Studij treba biti sukladan stručno-znanstvenom polju za koje se pristupnik bira; pozitivna ocjena kandidata na temelju razgovora s Povjerenstvom za izbor, prosjek ocjena svih položenih predmeta tijekom dodiplomskog ii diplomskog studija od 3,5 ili veći, ispunjenje ostalih uvjeta iz Natječaja).

Natječaj je dostupan na mrežnim stranicama Veleučilišta i HZZ-a.


Pratite nas i na društvenim mrežama: