Više

  Natječaji

  Javni poziv Grada Vodica

  GRAD VODICE UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE   KLASA:   940-01/15-01/02 URBROJ:  2182/04-05/03-15-02 Vodice, 25. rujna 2015. godine   Na temelju članka 131. –...

  Natječaj za zapošljavanje JU ‘Športski objekti Šibenik’

  Temeljem čl. 22. Statuta i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta,Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac...

  Obavijest o priznanjima Grada Šibenika

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA G R A D   Š I B E N I K                    Gradsko vijeće   KLASA: 061-01/15-01/01 URBROJ: 2182/01-02/1-15-1 Šibenik,  23....

  Javna rasprava Grada Vodica

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13)-u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o izradi III....

  Oglas Veleučilišta u Šibeniku

  O G L A S Veleučilište u Šibeniku organizira i provodi seminar i stručni ispit za   VODITELJE POSLOVNICE TURISTIČKE VODIČE   za područje Šibensko-kninske županije u skladu...

  Javni poziv Grada Šibenika udrugama za dodjelu prostora

  Na temelju točke 3. Zaključka o namjeni i načinu raspolaganja prostorom u zgradi na kat.čest.br.685/29 K.O. Šibenik (Klasa:372-03/14-01/155; Urbroj:2182/01-01/1-14-1 od 23. listopada 2014.), Upravni...

  Javni poziv novogodišnji program grada Vodica

  Temeljem članka 42. Statuta Grada Vodica  (“Službeni vjesnik Šibensko-kninske županije”, broj 09/09, 9/11 i 4/13), Gradonačelnica Grada Vodica dana 22.listopada 2014.g. objavljuje        ...

  Natječaj za obavljanje komunalne djelatnosti

  Na temelju Odluke o objavi javnog natječaja za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja nerazvrstanih cesta na području Grada Skradina, Klasa:363-02/14-01/1, Urbroj:2182/03-01-14-1, donesene od gradonačelnika Grada...

  Poziv Grada Šibenika za Programe javnih potreba

  GRAD ŠIBENIK, Upravni odjel za društvene djelatnosti, na temelju članka 1. 9.a i 10. Zakona o financiranju javnih potreba u kulturi (“Narodne novine”, broj...

  Izvješće o provjeri formalnih uvjeta prijavljenih kandidata za Savjet mladih grada Šibenika

         G R A D   Š I B E N I K    Odbor za izbor i imenovanja  Gradsko vijeće Grada Šibenika   KLASA: 119-02/14-01/06 URBROJ: 2182/01-05-1-14-4 Šibenik, 01...

  Obavijest Gradskog vijeća grada Šibenika

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA      G R A D   Š I B E N I K    Gradsko vijeće   KLASA: 061-01/14-01/01 URBROJ: 2182/01-02/1-14-1 Šibenik,  12. lipnja 2014.   O B A V I...

  Obavijest Grada Šibenika

  G R A D   Š I B E N I K                    Gradsko vijeće   KLASA: 061-01/14-01/01 URBROJ: 2182/01-02/1-14-1 Šibenik,  12. lipnja 2014.   O B A V I J E...

  Obavijest Grada Vodica

  O B A V I J E S T Obavještavamo sve zainteresirane građane na području Grada Vodica kako u sklopu Projekta 'Povećanje energetske učinkovitosti obiteljskih...

  Natječaji

  Impol – TLM dijeli studentske stipendije za studiranje u Ljubljani. Provjerite koji su uvjeti

  Impol – TLM objavio je natječaj za dodjelu tri stipendije za studente koji će u akademskoj godini 2017./2018. studirati...

  Javni poziv Grada Vodica

  GRAD VODICE UPRAVNI ODJEL ZA GOSPODARSTVO, IMOVINU I PROSTORNO PLANIRANJE   KLASA:   940-01/15-01/02 URBROJ:  2182/04-05/03-15-02 Vodice, 25. rujna 2015. godine   Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine,...

  Natječaj za zapošljavanje JU ‘Športski objekti Šibenik’

  Temeljem čl. 22. Statuta i čl. 9. Pravilnika o sistematizaciji radnih mjesta,Javna ustanova „Športski objekti Šibenik“ Šibenik, Miminac 15,Šibenik raspisuje                                                             NATJEČAJ                                    za zapošljavanje za...

  Obavijest o priznanjima Grada Šibenika

  REPUBLIKA HRVATSKA ŠIBENSKO-KNINSKA ŽUPANIJA G R A D   Š I B E N I K                    Gradsko vijeće   KLASA: 061-01/15-01/01 URBROJ: 2182/01-02/1-15-1 Šibenik,  23. lipnja 2015.   O B A V I...

  Javna rasprava Grada Vodica

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju (N.N., br. 153/13)-u daljnjem tekstu: Zakon, Odluke o izradi III. Izmjena i dopuna Prostornog plana uređenja...

  Javni poziv Grada Skradina

  REPUBLIKA HRVATSKA ŽUPANIJA ŠIBENSKO-KNINSKA GRAD SKRADIN Povjerenstvo za provedbu javnog poziva za izdavanje dozvola za autotaksi prijevoz Skradin, 22. srpnja 2015. O B A V I J E S T...

  Javni natječaj HEP-a

  HEP – HRVATSKA ELEKTROPRIVREDA D.D. ZAGREB, Ulica grada Vukovara 37, HEP – Operator distribucijskog sustava d.o.o. ELEKTRA ŠIBENIK, na temelju suglasnosti broj E-2840/15/MČ/IG raspisuje JAVNI...

  Javni poziv Piaggo Hrvatske svim pravnim subjektima u županiji

  Piaggio Hrvatska d.o.o. dio je Piaggio Grupe koja je vodeći europski proizvođač dvokotača te zastupa Piaggio Grupu na području Republike Hrvatske. Uvoznik smo i...

  Javna rasprava UPU-a zone Medine Općine Rogoznica

  Na temelju članka 86. Zakona o prostornom uređenju i gradnji („Narodne novine“, broj 76/07, 38/09, 55/11, 90/11, 50/12, 55/12, 80/13), a u vezi članka...

  Javni poziv Općine Tribunj

  Klasa: UP/I-350-05/15-01/15 Ur broj: 2182/1-16-15-2 Šibenik, 17.03.2015. Upravni odjel za prostorno uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije, na temelju odredbe članka 142.st.1. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“,...

  Javni natječaj Grada Skradina

  Na temelju Zaključka o raspisivanju javnog natječaja za davanje u zakup javnih površina, klasa: 372-03/15-01/5, urbroj: 2182/03-01-15-1, donesenog od Gradonačelnika dana 19. ožujka 2015.,...

  Javni poziv Općine Murter 2

  Upravni odjel za    prostorno  uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije   temeljem članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( “ Narodne novine “ , broj...

  Javni poziv Općine Murter

  Upravni odjel za   prostorno  uređenje i gradnju Šibensko-kninske županije  temeljem članka 111. Zakona o prostornom uređenju i gradnji ( “ Narodne novine “ ,...

  Javni poziv Grada Vodica

  Na temelju članka 131. – 133. Zakona o cestama („Narodne novine, br. 84/11, 22/13, 54/13, 148/13 i 92/14), te sukladno Odluci o nerazvrstanim cestama...

  Objava javne rasprave Općine Rogoznica

  Na temelju članka 96. Zakona o prostornom uređenju („Narodne novine“, broj 153/13) i Zaključka Načelnice Općine Rogoznica Klasa: 350-02/14-20/2, Urbroj: 2182/12-02/14-24, od 12. siječnja...