Biskup postao nakon 25 godina svećeničke službe

Prije 109 godina rođen je šibenski biskup Arnerić. Zahvaljujući njemu dobili smo brojne župeFoto: Biskupijsko glasilo ‘Sveti Mihovil’
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Josip Arnerić, šibenski biskup rodio se na današnji dan 1912. godine, u Postirama na otoku Braču. Osnovnu školu završio je na Braču, a srednju školu i fakultet završio u Šibeniku.

Za svećenika je zaređen 1936., a službe kapelana i župnika vršio je u Tisnom, Solinu, Skradinu i Primoštenu. Šibenski biskup postao je nakon 25 godina svećeničke službe, 17. srpnja 1961. a u toj službi je ostao do 1986..

Inače, za vrijeme Drugog vatikanskog sabora imao je važnu ulogu uvođenja u liturgiju živi jezik, u čemu je uspio tako da je u bazilici sv. Petra pred svim biskupima svijeta 1962. vodio svetu misu na staroslavenskom jeziku.

Kad je biskup Arnerić nastupio na službu, u Šibeniku su bile svega tri župe. Svojom veličinom isticala se župa Gospe van Grada. Ona je obuhvaćala čitavo područje Grada što se nekoć nalazilo izvan gradskih zidina te neka prigradska naselja.

Biskup je shvatio kako pastoralne prilike traže da se od te župe formiraju nove župe. Povod tome bio mu je jubilej Šibenika. Zato je u studenome 1966. g. u samom Gradu osnovao sljedeće župe: Baldekin, Njivice, Crnica i Meterize, a u predgrađu župe Dubrava i Bilice. Godine 1978. od župe Materize odvojio je naselje Šubićevac i formirao novu župu.

Narednih godina osnovao je  župe Čista Velika, Siverić i Kadina Glavica. U godini 1976. nova je župa Primošten-Stanovi, a 1982. župa Crivac-Ramljane-Postinje Donje.

Pomagao je Kongregaciji za kauze svetaca da proglase svetim fra Nikolu Tavelića što se i obistinilo 1975. godine. U mirovinu je otišao 1986. godine i otišao u samostan u Unešiću gdje je izbjegao Domovinski rat. Umro je 8. kolovoza 1994. u Primoštenu.


Pratite nas i na društvenim mrežama: