Poziv za subvencije gospodarskim subjektima u 2021. godini

Županija ove godine dodijeljuje poticajna sredstva do 20 tisuća kuna

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Upravni odjel za gospodarstvo Šibensko-kninske županije raspisao je javni poziv za podnošenje zahtjeva za dodjelu poticajnih sredstava gospodarskim subjektima u 2021. godini.

Županija će u cilju razvoja maloga gospodarstva dodjeljivati poticajna sredstva gospodarskim subjektima za sufinanciranje troškova marketinških aktivnosti, za troškove nastupa na domaćim i inozemnim sajmovima (zakup, opremanje izložbenog prostora), izradu idejnog rješenja za oblikovanje proizvoda ili usluge (dizajn), izradu internetske stranice, oglašavanje i izradu promidžbenog materijala. Zatim za stručno osposobljavanje i usavršavanje, osim za troškove studija i redovnog školovanja. I za kupnju dugotrajne imovine za registriranu djelatnost pojedinačne nabavne vrijednosti iznad 2.500 kuna (bez PDV-a) u obliku poslovnih softvera, te strojeva, uređaja i opreme.

Za subvenciju iz ovog Javnog poziva sufinancirati se može do 80 posto prihvatljivih
ostvarenih troškova, a najviše do 10.000 kuna. Iznimno, kod kupnje strojeva, opreme, alata i poslovnih softwera, ukoliko pojedinačna nabavna vrijednost nove opreme prelazi iznos od 25.000 kuna (bez PDV-a) može se odobriti do najviše 20.000 kuna.

Korisnici Programa mogu biti mikro, mala i srednja poduzeća sukladno Zakonu o poticanju
malog gospodarstva, isključivo obrti, društva s ograničenom odgovornošću, jednostavna društva s ograničenom odgovornošću i proizvodno uslužne zadruge (osim zadruga koje pretežito obavljaju, ili većina zadrugara pretežito obavlja, primarnu poljoprivrednu proizvodnju i ribarstvo), a koja su registrirana i djeluju na području Šibensko-kninske županije, te imaju najmanje jednog zaposlenog.

Čitav tekst natječaja možete pogledajte OVDJE.


Pratite nas i na društvenim mrežama: