Za predstavnike udruga civilnog društva u županiji

U Društvenom centru Promina radionica o izradi projekata za EU fondove

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Ekološka udruga ‘Krka’ Knin organizirat će dvodnevnu radionicu ‘Razvoj zajednice kroz ESF’ u sklopu projekta ‘Društveni centar Promina’, koja će se održati 28. i 29. siječnja od 9 do 17 sati u prostorijama DC Promina, u Lukaru.

Radionicu će provesti dva vanjska stručnjaka s višegodišnjim iskustvom u radu i provođenju EU projekata iz Europskog socijalnog fonda, a namijenjena je predstavnicima organizacija civilnoga društva s područja Šibensko-kninske županije. Moguće je sudjelovanje po dvoje predstavnika jedne organizacije.

Cilj navedene radionice je educirati predstavnike lokalnih OCD-a o načinu izrade projektne aplikacije u sklopu ESF-a, predstaviti im primjere dobre prakse, informirati o natječajima te o načinu provedbe projekta u sklopu ESF-a.

Organizator poziva sve zainteresirane predstavnike organizacija civilnog društva da potvrde svoje sudjelovanje na email: ekoloska.udruga.krka@si.t-com.hr ili na mobitel: 099 641 32 25. Prijave su obvezne zbog ograničenog broja sudjelovanje propisanim epidemiološkim preporukama zbog pandemije virusa SARS-CoV-2.

Projekt ‘Društveni centar Promina’ od 29. svibnja 2020. provodi Ekološka udruga ‘Krka’ Knin u partnerstvu s Općinom Promina i Veleučilištem Marko Marulić u Kninu. Projekt je sufinanciran sredstvima Europskog socijalnog fonda, a njegovo trajanje je 24 mjeseca.


Pratite nas i na društvenim mrežama: