U akvatoriju Žirja nekoliko dana topničkih gađanja glavne ovogodišnje vježbe HRM-a

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Topnička gađanja u okviru vojne vježbe ‘HARPUN 17’ provodit će se od 19. do 24. listopada na poligonima LD(R) Žirje i ‘Južno Žirje te na prostoru vojarne Zečevo.

Poligon će osiguravati Hrvatska ratna mornarica vlastitim snagama i u suradnji sa plovilima MUP-a i Lučke kapetanije.

Vježba ‘HARPUN 17’, glavni je obučni događaj HRM-a u ovoj godini. Provodi se s ciljem uvježbavanja procedura planiranja i provedbe pomorskih operacija snaga HRM-a i sudjelujućih snaga težištem na združenom djelovanju u pomorskoj desantnoj operaciji. Tijekom vježbe uvježbavat će se taktike, tehnike i procedure pomorskog desanta, zračne i topničke potpore, specijalnih operacija, elektroničkog ratovanja, komunikacija, taktičkog manevriranja, zaštite snaga, popune na moru, traganja i spašavanja, tegljenja havariranih brodova te signalnih vježbi.


Pratite nas i na društvenim mrežama: