Sud potvrdio: Slovenska ponuda za TLM Aluminium je najbolja, radnici još moraju čekati isplatu duga

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Trgovački sud u Zadru danas je dosudio nekretnine i pokretnine TLM Aluminiuma Impol-TLM-u, koji je na javnoj dražbi ponudio najveću cijenu, 73.300.001 kunu, za svu imovinu stečajnog dužnika koja čine gospodarsku, odnosno prostorno-tehnološku cjelinu.

Kako je Impol-TLM na ime jamčevine uplatio 2.087.913 kune više od najveće ponuđene cijene taj će mu se iznos oduzeti od obveze plaćanja PDV-a pa u roku od 30 dana od primitka rješenja o dosudi, na ime PDV-a Impol-TLM mora uplatiti još 7.773.030 kuna na račun Financijske agencije.

Nakon te uplate i nakon pravomoćnosti rješenja o dosudi, naložiti će se nadležnom Općinskom sudu da se u zemljišnu knjigu Impol-TLM-u upiše pravo vlasništva na dosuđenim nekretninama te da se brišu prava i tereti na nekretninama koji prestaju njihovom prodajom.

Dijelu zaostalih plaća radnici TLM-a mogu se nadati tek nako predaje vlasništva Impol-TLM-u i održavanja završnog ročišta početkom sljedeće godine.

Podsjetimo, stečaj nad TLM Aluminiumom otvoren je krajem 2015. godine, a lani u ožujku slovenski Impol zakupio je tvornicu i pokrenuo proizvodnju. Tada je i dogovoreno da se imovina nudi na dražbu u cjelini, kako bi se osigurao nastavak proizvodnje i izbjegla pojedinačna rasprodaja atraktivnijih nekretnina ili pokretnina.


Pratite nas i na društvenim mrežama: