Korak do Purifikacijskog centra

Snažan poticaj školjkarstvu: Više od 4,5 milijuna kuna za županijski Centar za razvoj marikulture

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Projektu uspostavljanja Centra za razvoj marikulture Šibensko-kninske županije Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede dodijelila je potporu u najvišem iznosu od 4.541.400 kuna.

– Izuzetno smo sretni što je prošao naš dugo i pomno pripremani projekt Centra za razvoj marikulture, a posebno smo zadovoljni što je za njega odobreno 100 posto iznosa koji smo prijavili. Ukupan iznos projekta, odnosno 4.541.400 kuna, financira se iz Europske unije i nacionalnih sredstava, što znači da neće biti potrebno sufinanciranje od strane Županije. Ovim projektom izgradit će se i opremiti Purifikacijski centar u uvali sv. Petra u Šibeniku, kojim ćemo dobiti bolji standard u kvaliteti i zdravstvenoj ispravnosti proizvoda, što je u školjkarstvu naročito važno. Zahvaljujem i čestitam svima koji su bili uključeni u rad na pripremi ovog projekta. Sada nas čeka njegova realizacija, čemu se posebno veselimo – kazao je župan Goran Pauk.

U sklopu Centra za razvoj marikulture putem ovog projekta na području grada Šibenika, unutar utvrđenog lučkog područja u uvali sv. Petra izgraditi će Purifikacijski centar opremljen linijom strojeva za prihvat, čišćenje i pakiranje školjaka i sustavom za depuraciju te će se definirati upravljačka struktura Centra kao i usluge koje će Centar pružati svim zainteresiranim korisnicima, najvećim dijelom uzgajivačima školjaka u Šibensko-kninskoj županiji.

Razvoj marikulture u Šibensko kninskoj županiji jedan je od  strateških prioriteta razvoja regije te kao takav čini dio Razvojne strategije Šibensko-kninske županije do 2021. godine. Svrha uspostavljanja Centra jest na okolišno održiv način unaprijediti i poboljšati kvalitetu i količinu marikulturnih proizvoda; osnažiti znanje i profesionalnost uzgajivača školjaka i riba; razviti inovacijski potencijal proizvodnje te poboljšati plasman marikulturnih proizvoda, posebice šibenskih dagnji u Hrvatskoj i inozemstvu.

– Uspostava Centra u konačnici će doprinijeti povećanju potencijala akvakulturnih lokaliteta u našoj županiji, smanjenju negativnog utjecaja akvakulture na okoliš te će se povoljno reflektirati na opći razvoj i konkurentnost gospodarstva u Šibensko-kninskoj županiji – kazao je župan Goran Pauk.

Uprava za ribarstvo Ministarstva poljoprivrede Republike Hrvatske Odluku o dodjeli sredstava donijela je u okviru mjere ‘Povećanje potencijala akvakulturnih lokaliteta’, a nositelj ovog projekta i korisnik potpore je županijska ustanova za istraživanje i širenje znanja AluTech.


Pratite nas i na društvenim mrežama: