Pred skupštinarima 12. prosinca

Rashodi za plaće u školama dobrano ‘napuhali’ županijski proračun u 2020. godini

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Proračun Šibensko-kninske županije za sljedeću godinu težak 816 milijuna i 97 tisuća kuna naći će se pred vijećnicima županijske Skupštine na sjednici sazvanoj za 12. prosinca. Proračun je 27 posto veći od ovogodišnjeg zbog uključivanja rashoda za plaće i ostalih rashoda za zaposlene osnovnih i srednjih škola u njihove financijske planove koji su sastavni dio županijskog proračuna.

Planirana visina prihoda je 763,8 milijuna kuna, što je za oko 130,8 milijuna kuna ili 21 posto više u odnosu na posljednje izmjene ovogodišnjeg proračuna.

Primitak od financijske imovine planira se u 2020. godini u iznosu od 45 milijuna kuna, što je više za oko 37,8 milijuna kuna u odnosu na 2019. godinu. Tako visoki porast od financijske imovine i zaduživanja odnosi se na zaduživanje za projekte Europske unije zbog četiri predfinanciranja. Županija će dobiti povrat tog novca po fazama završetka pojedinih projekata.

Proračun raste i zbog planiranih 7,2 milijuna kuna viška prihoda iz ove godine u kojem najveći udio ima višak prihoda od pomorskog dobra u iznosu 1.890.000 kuna

Ukupni izdaci u 2020. godini planirani su u iznosu od 816.097.000 kuna ili za 27 posto više u odnosu na zadnje izmjene i dopune ovogodišnjeg proračuna. Rashodi za tekuće potrebe čine 88 posto, a rashodi za nabavu nefinancijske imovine su 12 posto proračuna.


Pratite nas i na društvenim mrežama: