Picula predstavio Izvješće EP-a o budućim odnosima EU i SAD: ‘Nema povratka na staro’

arhiva
Pratite nas i na društvenim mrežama:

Hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu i izvjestitelj EP-a za odnose sa SAD-om, Tonino Picula, održao je na sastanku Odbora za vanjsku politiku EP-a predstavljanje svog ‘Izvješća o budućnosti odnosa Europske unije i SAD-a’.

Kako je kazao, EU i SAD dijele niz novih zajedničkih izazova poput odgovora na socijalno-ekonomske utjecaje pandemije, promicanja globalnog zdravlja, borbe protiv klimatskih promjena, borbe protiv globalnih kriminalnih mreža, te digitalne i zelene transformacije kao sredstava održive modernizacije. Spomenuo je i kako EU i SAD održavaju jedan od najsnažnijih svjetskih bilateralnih odnosa u trgovini i investicijama te zajednički unapređuju iznimno integriran ekonomski odnos.

Picula je posebno naglasio i podržao uvođenje viznog reciprociteta za sve građane Europske unije kako je propisano europskim zakonodavstvom.

– U bliskoj suradnji sa SAD-om, Europska bi unija trebala iskoristiti svoju vjerodostojnost i biti spremna na razvijanje boljih, djelotvornijih  inicijativa. Puki povratak u prošlost nije niti moguć niti poželjan. EU stoga mora težiti ponovnom definiranju odnosa jednaki prema jednakima”. To usto zahtijeva i veća ulaganja s naše strane, ali i odlučniju potporu novim pozitivnim inicijativama Bidenove admistracije koje se odnose na ubrzanje zdravstvenog i ekonomskog globalnog oporavka nakon pandemije COVID-19 – rekao je Picula.

U tom je kontekstu posebno naglasio potrebu za novom transatlantskom agendom koja na prvo mjesto stavlja multilateralnu suradnju čija je svrha zdraviji svijet, borba protiv klimatskih promjena, promicanje mirnog rješavanja sukoba i reforma ekonomskih politika, stavljajući u središte borbu protiv nejednakosti. U svom je predstavljanju pozvao na pojačanu koordinaciju upotrebe mehanizama sankcija za povrede ljudskih prava te na pokretanje transatlantskog dijaloga o sigurnosti i obrani. Istaknuo je i zajedničku potrebu za obranom globalne demokracije od rastućeg autoritarizma, također unutar transatlantske zajednice.

– Unutar ovog nacrta, poseban naglasak stavljam na uspostavljanje snažnijih zakonodavnih struktura kako bi promicali uključiv transatlantski dijalog. Upućen je i poziv američkom Kongresu da autorizira Interparlamentarnu skupinu SAD-a i Europske unije. Također bismo trebali razmotriti suradnju između članova Europskog parlamenta i članova Kongresa u različitim tematskim područjima. Tako bi omogućili razmjenu najboljih praksi o globalnim, ali i domaćim, lokalnim izazovima. Ukratko, obnovljena transatlantska agenda bi trebala kombinirati stare elemente s novim izazovima. U točkama slaganja, suradnja je neophodna, dok je u točkama razilaženja potrebno pregovarati o različitostima te postići obostrano korisna rješenja – zaključio je Picula svoje izlaganje.

 

Odbor za vanjske poslove Europskog parlamenta o Izvješću će glasovati 12. srpnja, a plenarna rasprava i glasovanje su predviđeni u rujnu.


Pratite nas i na društvenim mrežama: