Troškovi rada zastupnika

Petero ‘naših’ zastupničku plaću ‘nadogradili’ sa po 1.000 eura mjesečnih troškova

Pratite nas i na društvenim mrežama:

U nepunih pet mjeseci aktualnog saziva Hrvatskog sabora petero zastupnika iz naše županije dobili su ukupno 187.012,56 kuna ili prosječno svaki 7.480 kuna mjesečno za troškove korištenja osobnog automobila, cestarine, stanarine, režija i za odvojeni život. Naravno, uz taj iznos dobivali su i zastupničku plaću te zastupnički paušal u iznosu 1.500 kuna mjesečno.

Najveće ukupne troškove imao je SDP-ov Franko Vidović kojem je isplaćeno 40.216,47 kuna. On je za korištenje vlastitog automobila dobio 20.280 kuna i još 4.409 kuna za troškove cestarine.

HDZ-ova Branka Juričev Martinčev, uz plaću je dobila 39.545,09 kuna, od čega je 19.920 kuna za korištenje automobila i 4.247 kuna za cestarinu.

Slijedi je Hrastovac Hrvoje Zekanović, koji je uz zastupničke plaće u pet mjeseci dobio još 37.297,44 kune. Dok je on za korištenje automobila dobio 16.320 kuna i za cestarinu 3.615 kuna, troškovi stanarine su mu najveći i iznose 14.518 kuna.

Anja Šimpraga iz SDSS-a podebljala je saborsku plaću sa još 36.221,23 kune troškova, među kojima je 17.820 kuna za korištenje svog automobila i 2.642 kune za cestarinu. Šimpraga je imala uvjerljivo najveće režije pa joj je za njih isplaćeno 1.894 kune.

HDZ-ov Josip Begonja za troškove je dobio ukupno 33.823,33 kune s tim da je na kilometražu svojim automobilom dobio najviše – 21.420 kuna, a za cestarinu 3.468 kuna. On je jedini s prijavljenim troškovima hotela od 3.222 kune, ali i službenog stana 3.180 kuna.

Svo petero dobili su i naknadu za odvojeni život u iznosu od 2.533,33 kune i plaćenu stanarinu u stanovima koje koriste u Zagrebu u rasponu od 11.3331 do 14.518 kuna.

Inače, zastupnici s prebivalištem udaljenim više od 50 km od Zagreba imaju pravo na korištenje smještaja u stanovima za službene potrebe te u unajmljenim garsonijerama i jednosobnim stanovima, i to u mjesečnom iznosu do 2.500 kuna na ime najma stana, kao i na naknadu režijskih troškova do 500 kuna mjesečno.

Zastupnici, koji se koriste smještajem u stanovima za službene potrebe ili u unajmljenim stanovima i oni koji se iznimno koriste hotelskim smještajem, a na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim vozilom, imaju pravo na višekratnu naknadu troškova kilometraže. Zastupnici, koji se ne koriste smještajem u stanovima za službene potrebe, u unajmljenim stanovima, hotelskim smještajem ili u stanu koji je u njihovom vlasništvu ili vlasništvu člana njihove uže obitelji, a imaju prebivalište udaljeno više od 50, a manje od 150 km od Zagreba i na sjednice Sabora, radnih tijela i klubova zastupnika dolaze vlastitim ili unajmljenim vozilom odnosno vozilom u vlasništvu člana uže obitelji ili člana zajedničkog kućanstva, imaju pravo na naknadu mjesečnih troškova prijevoza do 2.500 kuna

Hrvatski sabor redovno, dvaput godišnje, objavljuje polugodišnje troškove rada zastupnika nastale u sklopu obavljanja njihovih službenih dužnosti i u skladu s nadležnim propisima. Kako je 10. saziv Hrvatskoga sabora konstituiran 22. srpnja 2020., pregled objavljenih troškova daje uvid u nastale troškove u razdoblju od 22. srpnja do 18. prosinca 2020. godine, kada je zaključeno ovogodišnje zasjedanje Hrvatskoga sabora.


Pratite nas i na društvenim mrežama: