Sigurnost na prvom mjestu

Ministarstvo unutarnjih poslova objavilo Javni poziv za prijavu projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Temeljem Plana nabave Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske za razdoblje od 2021. do 2030. godine predviđeno je provođenje različitih preventivnih aktivnosti, a osigurana sredstva iznose milijun i 580 tisuća kuna. Rok za prijavu je 12. lipnja ove godine.

S ciljem odabira što svrhovitijih preventivnih projekata koji trebaju podići sigurnost cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj na višu razinu, sastavljen je obrazac za prijavu preventivnih projekata iz područja sigurnosti cestovnog prometa u Republici Hrvatskoj u 2022. godini kao dio javnog poziva za prijavu projekata.

Predmet ovoga javnog poziva su projekti koji su u funkciji povećanja razine sigurnosti cestovnog prometa, a za koje se može osigurati financijska potpora iz sredstava Nacionalnog plana sigurnosti cestovnog prometa.

Prijava se obavezno podnosi putem Interneta popunjavajući odgovarajući obrazac za prijavu, koji je dostupan na adresi.

Rang lista bodovanih projekata biti će objavljena na portalu Nacionalni plan sigurnosti cestovnog prometa Republike Hrvatske nakon izvješćivanja podnositelja o prihvaćenim prijavama.


Pratite nas i na društvenim mrežama: