Ministarstvo kulture šalje 820 tisuća kuna za zaštitu kulturnih dobara u županiji

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Ministarstvo kulture odobrilo je ukupno 820 tisuća kuna za obnovu i zaštitu 20 kulturnih dobara diljem Šibensko-kninske županije. Riječ je o sredstvima koje je Ministarstvo odobrilo u sklopu Programa zaštite na nepokretnim kulturnim dobrima za 2018. godinu.

Najviše novca, čak 100 tisuća kuna, odobreno je za projekt Bisage – Kornati, novovjekovni brodolom. Projekt je za sredstva Ministarstva prijavio Hrvatski restauratorski zavod. Za ranokršćansku crkvu u Bilicama, koja potječe iz 6. stoljeća, odobreno je  20 tisuća kuna. Crkva sv. Marije na Crkvini u Biskupiji dobit će 50 tisuća kuna, dok je 40 tisuća kuna odobreno za projekt prapovijesnog, antičkog i srednjovjekovnog naselja Bribirska glavica.

Otres – Lukačuša također u Bribiru, projekt koji je prijavio Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, dobit će 35 tisuća kuna. Za kasnoneolitičko naselje Velištak u Čistoj Maloj, odobreno je 40 tisuća kuna.

Za zaštitu arheološkog lokaliteta Glavičine na Kadinoj Glavici odobreno je ukupno 50 tisuća kuna, dok će se za zaštitu arheološkog sloja manastira Krka izdvojiti 40 tisuća kuna.

Projekt ‘Knin, Kapitul – ostaci katedrale i benediktinskog samostana’, kojeg je za sredstva Ministarstva kandidirao Muzej hrvatskih arheoloških spomenika Split, dobio je 46 tisuća kuna.

Za podgrađe Kninske tvrđave Ministarstvo je izdvojilo 20 tisuća kuna, dok će ranoneolitičko naselje Groblje kod Konjevrata dobiti 40 tisuća kuna. Crkva sv. Marije u Tarac polju na Kornatima dobit će 50 tisuća, za podmorje kornatskog otočja izdvojeno je 14 tisuća, a ranocarska maritimna vila i ostaci antičkog naselja na Murteru dobit će 25 tisuća kuna.

Za rimsku vilu u Biskupiji izdvojeno je 30 tisuća kuna, dok je Ministarstvo za istraživanja arheološkog sloja na tvrđavi sv. Mihovila izdvojilo 40 tisuća kuna. Grad Vodice će za bedeme i rimsku cisternu na Velikoj Mrdakoviti dobiti također 40 tisuća kuna, a trobrodna bazilika u Žažviću 30 tisuća kuna.

Posljednji u nizu projekata koji su ostvarili sredstva Ministarstva jest istraživanje brodoloma iz 4. stoljeća prije Krista u uvali Juro na Žirju, za kojeg je Odjelu za arheologiju Sveučilišta u Zadru odobreno 40 tisuća kuna.


Pratite nas i na društvenim mrežama: