Stečajna upraviteljica predlagala prodaju svih Matkolovih nekretnina

Je li sudsko ročište prije tri dana bilo okidač za sumanuti čin šibenskog poduzetnika

Pratite nas i na društvenim mrežama:

U stečajnom postupku Koloperove tvrtke Matkol, prije tri dana je na Trgovačkom sudu u Zadru, na prijedlog stečajne upraviteljice Radojke Danek, odlučeno da u prodaju ide šest preostalih Matkolovih nekretnina. Ona je to predložila jer od prodaje jedne nekretnine nije prikupljeno dovoljno novca za namirenje vjerovnika.

Nekoliko minuta nakon toga u sudnicu je ušao Branko Koloper, u svojstvu vjerovnika s punomoćima za zastupanje sinova Ivana i Ante te svoje Pekare Vidici.

Tada je Radojka Danek kazala da je potrebno donijeti odluku o ponudi za pokretnine koje se nalaze u hali koja je prodana, a koja iznosi 40.000 kuna.

Branko Koloper nije se složio s tom ponudom smatrajući da je preniska te da je riječ o vrijednim pokretninama koje bi mogle postići vrijednost između 500.000 i milijun kuna. Predlaže zato da se svaki pojedini predmet procijeni i proda prikupljanjem ponuda bilo zbirno bilo pojedinačno.

Danek se s tim ne slaže i navodi da je riječ o raznovrsnim pokretninama što iziskuje i procjenitelje iz raznih područja, da je u svrhu procjene svih pokretnina dobila ponudu koja bi koštala oko 20.000 kuna što joj se učinilo visokim troškom postupka, pa procjena pokretnina nije obavljena.

Punomoćnica vjerovnika OTP Banke tada predlaže da se u svrhu procjene nekretnina pribavi nekoliko ponuda i da se prihvati najpovoljnija, obavi procjena i nakon toga krene u unovčenje.

Stečajna upraviteljica Danek podsjeća da situaciju usložnjava i činjenica što je hala u kojoj su pokretnine u međuvremenu unovčena i da bi bilo potrebno čim prije unovčiti pokretnine.

Branko Koloper predlaže da se zbirno prodaju računala i uredska oprema koji vrijede 30.000 kuna.

Punomoćnica OTP Banke predlaže da se prihvati prijedlog Branka Kolopera i da se procjena izvrši samo za pokretnine koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda. Dalje predlaže da se uredska oprema i računala prodaju na način da se prikupe pisane ponude stečajnoj upraviteljici te da se pri svakom novom pokušaju prodaje cijena snizi za 10 posto od zadnje oglašene cijene. Pokretnine koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda bi se doista trebale procijeniti i prodavati istovremeno zbirno i pojedinačno s time da prednost ima kupac koji ponudi zbirnu kupnju, a da početna cijena bude ona utvrđena procjenom te da se pri svakom novom pokušaju prodaje smanjuje za 10 posto od prethodno oglašene cijene i to također prikupljanjem pisanih ponuda stečajnoj upraviteljici.

Za taj su prijedlog glasovali svi.

Za prijedlog glasuju svi nazočni vjerovnici i sutkinja Ardena Bajlo utvrdila je da je donijeta odluka o unovčenju pokretnina Matkola prema prijedlogu punomoćnice stečajne banke.

Branko Koloper tada navodi da je prema njegovom mišljenju Ministarstvo financija koje ima razlučno pravo na pet nekretnine koje bi se trebalo prodavati ima neznatnu tražbinu prema Matkolu obzirom da se namirivalo prodajom 10 vozila koja su sva unovčena. Zato predlaže da prije donošenja zaključka o prodaji utvrdi je li Republika Hrvatska podmirena, a nakon čega će se i odlučiti o načinu unovčenja.

Punomoćnica OTP banke je suglasna s tim prijedlogom pa je tako Sud donio odluku samo o prodaji pokretnina, uz obavezu da Radojka Danek prikupi barem dvije ponude za procjenu pokretnina koje služe proizvodnji pekarskih proizvoda.

Sve se to događalo 27. siječnja od 9.45 sati do 10.26 sati na Trgovačkom sudu u Zadru i prethodilo je današnjoj tragediji u Vodicama i Ražinama u kojoj je ubijeno četvero ljudi povezanih ovim stečajnim postupkom.


Pratite nas i na društvenim mrežama: