Sabor na drugom čitanju donosi odluku

Dinara bi ovaj tjedan mogla i službeno postati park prirode

Pratite nas i na društvenim mrežama:

Dinara, najviša hrvatska planina, sa svojom bogatom i raznovrsnom florom i faunom, ovaj bi tjedan napokon mogla biti proglašena parkom prirode. Naime, prvo čitanje Vladina prijedloga da se Dinara proglasi parkom prirode bilo je na dnevnom redu u Saboru 29. listopada prošle godine, a drugo čitanje je trebalo biti u prosincu, ali je odgođeno za mjesec dana. Stoga drugo čitanje i konačnu odluku možemo očekivati do kraja mjeseca siječnja.

Podsjetimo, Vlada je predložila da se područje hrvatskog dijela planina Dinare, Troglava i Kamešnice, izvorišnog i gornjeg dijela toka rijeke Cetine te krških polja uz Cetinu: Hrvatačko, Paško i Vrličko, proglasi Parkom prirode ‘Dinara’.

Područje koje je predloženo da se proglasi parkom prirode nalazi se u Splitsko–
dalmatinskoj županiji s udjelom od 63 posto kopnene površine te u Šibensko–kninskoj županiji s 37 posto površine, a obuhvaća udjele sljedećih gradova: Knin (27 posto), Sinj (32 posto), Trilj (16 posto), Vrlika (50 posto) te općine Biskupija (5 posto), Civljane (90 posto), Hrvace (52 posto), Kijevo (72 posto) i Otok (64 posto).

U prijedlogu je istaknuto da je zaštita područja masiva Dinare u kategoriji parka prirode od posebnog interesa za Republiku Hrvatsku radi očuvanja izvornih prirodnih vrijednosti, bogate georaznolikosti, divljih vrsta flore i faune, endema te cjelokupne raznolikosti prirodnih staništa kao što su vodena staništa rijeke Krke i Cetine s njihovim pritocima, močvarna staništa, stijene i točila, šumska i špiljska staništa te drugih prirodnih vrijednosti proizašlih iz višestoljetne tradicije ljudskog korištenja prostora, poluprirodnih staništa, autohtonih pasmina i sorata te bogatog kulturnog i povijesnog naslijeđa sačuvanog u brojnim arheološkim nalazima i kulturno – povijesnim lokalitetima.

Zbog svega navedenoga Vlada smatra da Dinaru treba proglasiti parkom prirode te tim režimom zaštite sačuvati iznimne i višestruke prirodne vrijednosti s vrijednim ekološkim obilježjima, naglašenim krajobraznim i kulturnopovijesnim vrijednostima, uz dopuštanje obavljanja određenih djelatnosti i radnji, u mjeri u kojoj se neće ugroziti bitna obilježja i uloga ovoga prostora.

Donošenjem predloženog Zakona zaštitit će se cjelovitost i prirodne te druge
vrijednosti masiva Dinare, temeljene na ekološkim, krajobraznim i drugim vrijednostima.

Njime bi se ukinuli postojeći značajni krajobrazi unutar obuhvata parka prirode, utvrdile bi se granice parka prirode te se odredio način i rok za osnivanje javne ustanove za upravljanje parkom prirode.

 


Pratite nas i na društvenim mrežama: